JERZY ZASKIEWICZ - Księga Cesarska, Wędrówki 2, Klub YAMA

KSIĘGA CESARSKA

JERZY ZASKIEWICZ - Księga Cesarska, Wędrówki 2, Klub YAMA

3. Epoka książąt, królów i cesarzy.

Na początku XIX wieku miało miejsce wiele zdarzeń, które bardzo mocno zaważyły na losach świata w dalszych latach. 18 czerwca 1815 roku rozegrała się bitwa pod Waterlo - skończyła się epoka napoleońska. Ale nie skończyły się problemy wynikłe z jej istnienia. Kongres Wiedeński usiłuje przywrócić stary ład w Europie, powołując do życia, w miejsce Księstwa Warszawskiego, Królestwo Kongresowe.

Również rodzą się ludzie - ci zwykli i ci, którzy już niedługo będą wielcy. 1 kwietnia 1815 roku rodzi się Otto von Bismarck, przyszły kanclerz niemiecki, 24 maja 1819 roku, Wiktoria, przyszła królowa Anglii. Przyszły cesarz niemiecki,Wilhelm I, urodził się wcześniej, bo już 22 marca 1797 roku. Ale nie na wiele mu z tego przyszło - na koronę królewską i tak musiał czekać aż do roku 1861, chociaż regentem w zastępstwie chorego brata (Fryderyka Wilhelma IV) był już od roku 1858. Aby było jeszcze ciekawiej, 24 maja 1829 roku car rosyjski, Mikołaj I, koronuje się na... króla Polski.