JERZY ZASKIEWICZ - Księga Cesarska, Wędrówki 2, Klub YAMA

KSIĘGA CESARSKA

JERZY ZASKIEWICZ - Księga Cesarska, Wędrówki 2, Klub YAMA

10. Nauka i technika epoki

Niektóre ciekawostki i wieksze osiągnięcia naukowe epoki wilhelmińskiej. Poitechniki i uniwersytety, mosty, samochody, sterowce. Pociagi i tramwaje. Z samolotami jeszcze było bardzo nieciekawie.