JERZY ZASKIEWICZ - Księga, Wędrówki 2, YAMA, Arduino

KSIĘGA CESARSKA

JERZY ZASKIEWICZ - Księga, Wędrówki 2, YAMA, Arduino

Słobity

 

 Dobra Słobity (Schlobitten) otrzymał Piotr zu Dohna od Zakonu Krzyżackiego w roku 1525. Główną siedzibą Dohnów był w tym czasie „Zameczek” w Morągu. Syn Piotra, Achacy przeniósł swą siedzibę do Słobit i wybudował tam niewielki dwór. Dopiero jego syn, Abraham wzniósł w latach 1621-1624 pierwszy pałac. Od roku 1704 pracami w Słobitach kierował Jan Kacper Hindersin. W pałacu urządzono bibliotekę, która w połowie XIX wieku liczyła 55 tys. tomów i apartamenty królewskie - Słobity należały do tzw. pałaców królewskich, gdzie monarchowie zatrzymywali się podczas podróży.

Na niemieckiej stronie Centralnego Instytutu Historii Sztuki (www.zi.fotothek.org) można znaleźć archiwum 39 000 kolorowych slajdów wykonanych w latach 1943-1945. Archiwum zawiera również zdjęcia ze Słobit pokazujące detale architektoniczne z wnętrza pałacu.

Pałac został spalony w marcu 1945. Z bogatych słobickich zbiorów w „Zameczku Dohnów” w Morągu znajdują się cztery obrazy i trzy posążki cynowe. Cesarz Wilhelm II bywał w Słobitach podczas polowań i manewrów cesarskich. Słobity odwiedził również Wojciech Kossak.