JERZY ZASKIEWICZ - Księga, Wędrówki 2, YAMA, Arduino

KSIĘGA CESARSKA

JERZY ZASKIEWICZ - Księga, Wędrówki 2, YAMA, Arduino

Moduły zapisu i odtwarzania dźwieku.

Układy serii ISD1700 służą do zapisu i odtwarzania komunikatów dźwiękowych. A nawet, jak jest to potrzebne, fragmentów muzycznych. Całość nagrania mieści się w czasie kilkudziesięciu sekund, a komunikatów może być nawet kilkanaście.

Celem łatwego wykorzystania układów ISD1700 zostały opracowane moduły posiadające wszystkie niezbędne elementy do działania całego systemu nagrywania i odtwarzania dźwięku. Tu pokazuję dwa moduły; nazwijmy je od koloru płytek czerwony i niebieski.

Moduły wyposażone zostały w zestaw przycisków oraz mikrofon. Głośnik należy podłączyć do odpowiednich wyprowadzeń.

Bardzo ważną sprawą jest zasilanie modułów. Nie może ono przekroczyć 5V i musi być dobrze filtrowane, gdyż każde zakłócenie zostaje nagrane. Najlepszym sposobem zasilana podczas nagrywania komunikatów jest podłączenie modułu do Arduino (5V i masa) zasilanego z baterii 9V. Eliminuje to całkowicie zakłócenia sieciowe. 

Moduł czerwony jest wiekszy, ma wymiary 53x50 mm i nie posiada przycisku reset. Jeżeli taki przycisk jest potrzebny należy go pdłączyć go do wyprowadzenie nr 3 układu ISD1700.

Moduł niebieski ma wymiary 48x42 mm i doskonale mieści się między złączami na płytce rozszerzeń Arduino.

Moduł z układem ISD1760 - duży.

Moduł z układem ISD1760 - mały.

Sterować modułem można na dwa sposoby (zapewne jest ich jeszcze więcej): przy pomocy wejść sterujących przyciskami - aktywny stan niski oraz przez magistralę SPI - tu jest potrzebna biblioteka z linku poniżej. Sterowanie przez SPI umożliwia szybki odczyt kolejnych komunikatów.

ISD 1700 - biblioteka obsługująca moduły odtwarzania dźwięku.

Połączenie Arduino Uno z modułem ISD1700 przez SPI.