JERZY ZASKIEWICZ - Księga, Wędrówki 2, YAMA, Arduino

KSIĘGA CESARSKA

JERZY ZASKIEWICZ - Księga, Wędrówki 2, YAMA, Arduino

4. Nadworni malarze

Cesarz Wilhelm II był uważny za wielkiego mecenasa sztuki. W swojej ocenie kierował się jedynie wartością artystyczną dzieła. Jego mecenat dostarczył Europie wiele cennych dzieł sztuki. Nie kierował się w swoich ocenach narodowością malarza. Stąd dwóch malarzy polskich - Julian Fałat i Wojciech Kossak dostąpiło zaszczytu bycia, w pewnym okresie swojej twórczości, nadwornymi malarzami cesarza. Przysporzyło im to wielkiej europejskiej sławy, natomiast w Polsce - której oficjalnie nie było - wielu wrogów.