JERZY ZASKIEWICZ - Księga, Wędrówki 2, YAMA, Arduino

KSIĘGA CESARSKA

JERZY ZASKIEWICZ - Księga, Wędrówki 2, YAMA, Arduino

10. Nauka i technika epoki

Niektóre ciekawostki i wieksze osiągnięcia naukowe epoki wilhelmińskiej. Poitechniki i uniwersytety, mosty, samochody, sterowce. Pociagi i tramwaje. Z samolotami jeszcze było bardzo nieciekawie.