JERZY ZASKIEWICZ - Księga, Wędrówki 2, YAMA, Arduino

KSIĘGA CESARSKA

JERZY ZASKIEWICZ - Księga, Wędrówki 2, YAMA, Arduino

12. Problemy małe i duże

Problemów w tej epoce na pewno nie było mniej jak w innych. Tu tylko trzy przykładowe: kaptan Dreyfus, kapian z Koepenick i hrabia Eulenburg. W aferze kapitana Dreyfusa warto zwrócić uwagę na powiązania z cesarzem i księciem Monako. Afera Eulenburga zepchnęła tego arystokratę na boczny tor historii.