MAGAZYN HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZY

Wydane zostało pięć papierowych numerów Magazynu i szósty na płycie. W dwóch ostatnich zostały umieszczone pocztówki reklamowe firm elbląskich.

Flag Counter