Milejewo

Problem najwyższej góry Wysoczyzny Elbląskiej istniał od wielu lat. W zależności od dokładności pomiarów (lub solidności mierniczych) wychodziło to bardzo różnie. I tak samo różnie wygląda to na mapach. Na jednych padło na Górę Maślaną (Butterberg) w pobliżu Milejewa (Trunz), a na innych na Górę Srebrną (Silverberg) zwaną dawniej Górą Owsianą (Haferberg).

Dosyć ciekawie rozwiązał ten problem Carl Pudor. Wydając w roku 1900 swoją pierwszą mapę oznaczył obie góry i nadał im jednakową wysokość - 198 m npm. Na kolejnej, z roku 1913, postawił już na Górę Maślaną. Jednak patrząc na współczesną mapę topograficzną (stan na rok 1980) widzimy, że najwyższą górą Wysoczyzny jest Góra Srebrna. Wprawdzie różnica nie jest zbyt duża (dokładnie 70 cm), ale fakt jest faktem.

Na Górze Srebrnej, nazywanej jeszcze Owsianą, wznosiła się drewniana wieża widokowa. Nie posiadamy danych o dokładnym czasie budowy tej wieży, ale została już oznaczona na mapie Carla Pudora z 1900 roku. Czyli musiała już tu być dużo wcześniej. Jej wysokość wynosiła aż 45m. Dodając wysokość góry mamy razem powyżej 240 m npm. W dniu 9 października 1907 wieżę zaszczycił obecnością cesarz Wilhelm II w czasie podróży do swojej kadyńskiej rezydencji.

W roku 1911 potężna burza zniszczyła drewnianą budowlę. Natychmiast przystąpiono do prac nad odtworzeniem wieży. Powołano komitet budowy i rozpoczęto zbieranie funduszy na ten cel. Wieża miała upamiętniać pobyt cesarza więc musiała mieć odpowiednią oprawę. Według sporządzonych planów miał być to obiekt murowany w formie zamku z bramą i murami obronnymi.

Kamień węgielny wmurowano 28 grudnia 1913 roku. Wybuch I wojny światowej zahamował prace budowlane. W 1922 roku budowla została dokończona, ale w bardzo okrojonej formie. Powstała tylko niewielka murowana wieża widokowa. Od tego roku przyjął się też zwyczaj zapalania na niej ogni świętojańskich. Biorąc pod uwagę, że w Niemczech nie było już cesarza i rozpowszechniony kult Bismarcka, należy domniemywać, że wieża była poświęcona właśnie temu człowiekowi. W Ogrodnikach i Milejewie przed rokiem 1945 istniały wiatraki.

Powstałe w 1999 roku Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Gminy Milejewo podjęło starania o postawienie nowej wieży widokowej. Ma to być obiekt metalowy, z parkingiem i infrastrukturą turystyczną. Obecnie istnieje możliwość otrzymania certyfikatu pobytu na najwyższej górze Wysoczyzny Elbląskiej. Obelisk poległych podczas Wielkiej Wojny w Milejewie został po roku 1945 przebudowany, a Majewie i Ogrodnikach w czasach już nam współczesnych, ufundowano nowe obeliski.

Flag Counter