Jagodnik

Jagodnik (Behrendshagen) jest niewielką miejscowością podelbląską. Najciekawszym obiektem jest tu bez wątpienia betonowy most na głębokim jarem. Wybudowany został w roku 1925 przez elbląską firmę Karl Metzger &Co. Most można obejrzeć, gdyż do dziś pełni swoją funkcję. Na oglądanie mostu najlepiej wybierać się wiosną lub jesienią, gdyż prze kilkadziesiąt lat drzewa zdążyły już mocno urosnąć. W Jagodniku zachował się obelisk mieszkańców poległych na frontach Wielkiej Wojny.

Przed rokiem 1945 okolice Jagodnika stanowiły ciekawe miejsca wypoczynkowe. Były tu gospody i zajazdy. Budowano je przy sztucznych zbiornikach wodnych tworzonych na Kumieli. Jednym z nich jest obecne jezioro Goplanica, a drugim jezioro Martwe. Gospody nie zachowały się, ale miejsce zwane Jelenia Doliną - nad jeziorem Martwym - do dziś pełni swoją funkcję. Są tu charakterystyczne smoki, kiedyś jako wiaty, obecnie tylko w formie ozdoby.

Flag Counter