Nakomiady

Nakomiady (Eichmedien) - miejscowość położona na południe od Kętrzyna. Od końca XVIII wieku do roku 1945 roku właścicielami dóbr w Nakomiadach była rodzina von Redecker.

 Zachował się cmentarz rodowy tej rodziny. Ostatni pochówek na cmentarzu odbył się w roku 2005. Został tu pochowany ostatni potomek rodu von Redecker zmarły w Niemczech.

 Pałac w Nakomiadach jest obecnie własnością prywatna i jest w trakcie remontu. Przy pałacu działa także manufaktura ceramiczna (Manufaktura Pałac Nakomiady), która wytwarza repliki XVIII-wiecznych pieców kaflowych z terenu dawnych Prus Wschodnich. W Nakomiadach zachował się również obelisk mieszkańców poległych w czasie Wielkiej Wojny.

 Nakomiady zyskały sławę z powodu konfliktu o obelisk Bismarcka. Obelisk ten obecnie leży na poboczu drogi. Ale jakoś śledzie Bismarck nikomu nie przeszkadzają.