Budwity

Dawny dworzec kolejowy w Budwitach jest obecnie własnością prywatną i został unowocześniony. Powstał pod koniec XIX wieku jako dworzec - pawilon cesarski w Prakwicach, gdzie cesarz Wilhelm II przyjeżdżał na polowania jako gość księcia Ryszarda zu Dohna. Po Wielkiej Wojnie został przeniesiony do Budwit i do czasu likwidacji linii kolejowej (koniec lat 90-tych XX wieku) służył podróżnym. 

Dworzec w Budwitach pod koniec lat 90-tych XX wieku.

Dawny dworzec w Budwitach obecnie - zdjęcia z 16.08.2021 roku.

Flag Counter