Morąg

Morąg jest bardzo ładnym miastem z ciekawą historią. Prawa miejskie uzyskał w 1327 roku. Zachował się tu piękny ratusz, przed którym stoją armaty z czasów wojny prusko-francuskiej 1870-71 roku.

Jednym z ważniejszych obiektów miasta był i moim zdaniem jest obecnie, tzw. Zameczek Dohnów. Został wzniesiony przez Achacego Dohnę w XVI wieku. W roku 1697 w czasie pożaru miasta uległ częściowemu zniszczeniu. Odbudowę i rozbudowę obiektu prowadził w latach 1717-1719 Jan Kacper Hindersin. Po roku 1945 zniszczony obiekt długo czekał na pierwsze prace renowacyjne. Odbudowę prowadzono w latach 1975-1985 i od roku 1986 jest on siedzibą Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Zameczek Dohnów jest miejscem stałej ekspozycji zbioru malarstwa holenderskiego. Są tu ocalałe z wielu obiektów (Słobity, Gładysze...) obrazy, rzeźby. Portrety prezentują właścicieli majątków w Prusach i ich rodziny, a czasami nawet widok pałacu (Markowo, Lipowina). Również można tu zobaczyć epitafium rodziny Dohnów należące kiedyś do pana Tadeusza Balickiego.

Poza galerią portretu możemy tu zobaczyć wystroje wnętrz w czterech stylach.

Jest to widok niesamowicie piękny. W dobie naszych składanych z prostokątnych płyt segmentów, wspaniałe kształty mebli przykuwają wzrok na bardzo długo.

Ciekawymi eksponatami są cynowe posążki (wcale nie takie małe) przedstawiające cztery pory roku, a pochodzące z pałacu w Słobitach. Zachowały się niestety tylko trzy.

W Muzeum mieści się również galeria współczesnego malarza holenderskiego Hugo Landheera oraz ekspozycja biograficzna poświęcona Johannowi Gottfriedowi Herderowi urodzonemu w 1744 roku w Morągu.

Myślę, że każdy, kto wędrował trochę po naszym terenie i poznał miejscowości związane z rodem Dhona powinien koniecznie odwiedzić Muzeum w Morągu. Tam będzie mógł zobaczyć jak wyglądali ludzie epoki dworów i pałaców, jak mieszkali, jak się ubierali. Pozwoli to na inne spojrzenie zarówno na historię, jak i na współczesność.

Równie ciekawe są okolice miasta. Będąc tu można bardzo szybko znaleźć się w Raju albo w Wenecji.

Flag Counter