Dawidy

W roku 1663 majątek Dawidy został włączony do klucza Dohna-Schlobitten. Początkowo istniał tu niewielki folwark, ale w latach 1730-1731 wzniesiono, według projektu Jana Kacpra Hindersina, barokowy pałacyk. Pełnił on przede wszystkim rolę dworu myśliwskiego. W XIX wieku urządzano tu wiele ważnych spotkań towarzyskich m.in. przebywał w Dawidach cesarz Wilhelm II. Po roku 1945 był własnością prywatną i pełnił funkcje pensjonatu. Częstymi gośćmi byli tu członkowie rodu zu Dohna m.in. książę Aleksander. Obecnie kolejny właściciel dokonał generalnego remontu obiektu.

Flag Counter